+44(0) 1234 567 890 info@domainname.com

Saturday, September 15, 2012

Học cách đan dây của người Nhật

1:45 AM

Share it Please
Tôi rất thích truyện DORAEMON . Trong đó có nói về trò chơi đan dây, tôi và các bạn cùng lớp rất thích trò chơi này. Tôi đã học được rất nhiều cách đan.
String games
Đan dây (String Games)


0 comments:

Post a Comment